Glyptotekets egyptiske samling, København

Glyptotekets fine, egyptiske samling rummer genstande fra alle tider af det gamle Egyptens historie. Her er små og store skulpturer af konger, dronninger og guder, smukt udhuggede relieffer og fint forarbejdet gravudstyr. Og glem ikke den mørke mumiekælder, hvor to af museets mumier hviler er udstillet sammen med sarkofager og portrætmalerier af mennesker, der levede for 2000 år siden … Continue reading “Glyptotekets egyptiske samling, København”

Petrie projektet på Glyptoteket

Glyptoteket har søsat et treårigt forskningsprojekt med ægyptolog, phd. Tine Bagh i spidsen. Projektet begyndte 1. januar i år og i løbet af de næste tre år er det meningen, at der bl.a. skal laves en udførlig database over de fund, som Glyptoket har erhvervet fra W. M. F. Petries udgravninger på forskellige lokaliteter i Ægypten samt et katalog over genstandene. Nogle af “Petries genstande” er gamle kendinge, som enhver, der har besøgt Glyptotekets ægyptiske samling vil være fortrolig med. Det gælder bl.a. billedet nedenfor af et af de romerske mumieportrætter, der kendes under navnet “Fayum-portrætter”. Portrættet, der er et af de mest berømte, sidder stadig på sin mumie og stammer fra Petries udgravninger i 1911 på lokaliteten Hawara i Fayum.

 

Også det berømte pasta-relief fra Itets mastaba i Meidum stammer fra Petries udgravninger, og du kan læse mere om relieffet her

Men mange af de genstande, som Petrie skaffede til Glyptoteket, er slet ikke udstillet og befinder sig i dag på museets magasin. I forbindelse med forskningsprojektet bliver der nu udstillet forskellige genstande fra magasinet i Glyptotekets sal 1, Den store Ægyptersal, med beskrivelse af genstanden, fundsted mm. Lige nu er det en stor krone fra en skulptur, som Petrie fandt i Hawara i 1911. Vi er spændte på hvordan Petrie-projektet kommer til at udvikle sig og ser frem til mere nyt fra museets gemmer. Man kan følge med på Tines blog og på Glyptotekets blog, hvor man dog også skriver om andet end netop dette projekt.