Niuserre var konge i 5. dynasti, og han lod sin pyramide opføre i Abu Ghurob v. Abusir mellem Giza og Sakkara i det nordlige Ægypten. Kongerne i 5. dynasti anlagde også templer – soltempler – til ære for solguden Re i umiddelbar nærhed af deres pyramidekompleks.

Del af relief, der bl.a. viser gæs og kvæg.
Del af relief der bl.a. viser fuglefangst og høst. Neues Museum, Berlin.

I Niuserres soltempel er der udgravet flere velbevarede relieffer, hvis motiver ikke tilhører det sædvanlige tempel-billedprogram med farao, der ofrer til forskellige ægyptiske guider. I stedet står disse relieffer som “en visuel hymne til Solguden Res kreative kraft” (Wildung, D. et al: Egyptian Museum and Papyrus Collection, Berlin, 2010, s. 51). Man ser nilmotiver, vilde og domesticerede dyr, fisk og fugle. I ovennævnte bog står der endvidere, at reliefferne nærmest er en “Håndbog over dyr i det gamle Ægypten”.

relieffer2

Reliefferne kan ses på Neues Museum i Berlin.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.