Det var ikke kun de gamle ægyptere, som gravsatte deres konger i pyramider. 2500 år senere end de kendte Giza-pyramider (der stammer fra Gamle Rige (2634 – 2125 f. Kr.)) blev meroitiske konger begravet i samme type af gravmonument.

Meroë er en lokalitet i Sudan, nord for vore dages Khartoum. Det meroitiske rige eksisterede fra ca. 700 f. Kr. til ca. 350 e. Kr. Kulturen var på mange områder stærkt påvirket af den gamle ægyptiske kultur, men tilsat lokale traditioner, hvor det passede.

Kongerne blev afbildet som ægyptiske faraoner med uræusdiadem, falsk hageskæg m.v., men også med ansigtstræk, der tydeligt viser, at de var af afrikansk oprindelse.

Relief med kong Amanitenmomide.
Relief med kong Amanitenmomide.

Relieffet i Berlin forestiller kong Amanitenmomide. Han regerede omkring 100 e. Kr. Stykket stammer fra kapellet ved hans pyramide, der har betegnelsen N17.

Pyramide N17 i Meroë.
Pyramide N17 i Meroë. Billedet er taget af Fabrizio Demartis og stammer fra Flickr. Klik på link nederst i indlægget for at se flere af Fabrizios fotos fra Sudan.

Ved kongens side står en løve, og bag kongen breder den ægyptiske gudinde Isis sine beskyttende vinger over kongen.

Relieffet er ikke det eneste fra Meroë og Sudan i Neues Museum i Berlin. Arkæologer og ægyptologer fra museet har siden 1995 været involverede i udgravninger i landet, hvilket har bragt flere genstande til museet. Interesserede kan læse mere i denne artikel: Die Tempelreliefs aus Meroë. Tidligere i år (2015) var der tillige en særudstilling på Glyptoteket i København, hvor dette museums meroitiske genstande var udstillet – mange af  havde ikke tidligere været udstillet eller publiceret. Selvom udstillingen er taget ned, er det muligt at læse mere i Finds from the Excavations of J. Garstang in Meroe and F. Ll. Griffith in Kawa af Tine Bagh. Bogen kan købes i museusmbutikken eller online.

Omslag fra bogen, der ledsagede udstillingen på Glyptoteket. Billedet stammer fra www.glyptoteket.dk.
Omslag fra bogen, der ledsagede udstillingen på Glyptoteket. Billedet stammer fra www.glyptoteket.dk.

Link til billeder fra Sudan.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.